Zbiornik retencyjny w Bliznem powstał w 2001 roku. W jego skład wchodzi: 

  • Staw Górny o powierzchnii 2,8 ha, pojemności 36 tys. m3, średniej głebokości 1,3 m
  • Staw Dolny o powierzchnii 8,6 ha. pojemności 137 tys. m3, średniej głębokości 1,58 m

 

zalew 1 zalew 2
PA227676 PA227675

 

REGULAMIN korzystania ze zbiornika retencyjnego „Blizne”  Staw Górny dla celów wędkarskich:

1.   Łowisko czynne w każdy dzień tygodnia w godzinach od 5:00 do zachodu słońca.

2.  Opłata za miesięczny okres wędkowania wynosi 20 zł brutto.

3. Opłata za 70 dniowy okres wędkowania wynosi 40 zł brutto.

4. Opłata za 110 dniowy okres wędkowania wynosi 60 zł brutto.

5. Uczniowie za miesięczny okres wędkowania wnoszą opłatę 10 zł brutto, opłata jest ważna
 z legitymacją szkolną.

6. Opłatę za wędkowanie uiszcza się w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna przed   rozpoczęciem wędkowania, lub na rachunek bankowy

    nr konta 67 8642 1067 2009 6700  1704 0002  PBS  Sanok  oddział Jasienica Rosielna
7.   Z opłaty zwolnione są osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w wędkowaniu.

8.   W ramach w/w opłaty złowić i zabrać można: 3 karpie + 1 szt. dodatkowo innego gatunku ryb.
9.   Łowienie karasia, okonia, - bez ograniczeń.
10. Ilość wędzisk - zgodnie  z ustawą o rybactwie śródlądowy.

11. Połów drapieżników (sum, szczupak) tylko na przynęty naturalne i żywca.

12. Na łowisku obowiązuje zakaz spiningowania.

13. Za zaśmiecanie łowiska, próby kradzieży i akty wandalizmu winni będą  pozbawieni   

      możliwości ponownego wstępu.

14. Podczas przebywania na terenie stawu należy stosować się do Regulaminu.

15. Kontroli przestrzegania w/w regulaminu może dokonywać uprawniona osoba.

Zabranie się:

1. Wjeżdżania pojazdami na stanowiska do łowienia ryb (groble stawu).
2. Wędkowanie pod lodem.

3. Wędkowania z łódki, pontonu.
4. Przekazywania złowionych ryb innym osobom znajdującym się na łowisku.

5. Patroszenia ryb na terenie stawu.

6. Palenia ognisk na grobli.

7. Spożywanie alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym na grobli stawu.