Pająk Stanisław

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna

Stanisław Pająk

 Szewczyk Edward

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna 

Edward Szewczyk

 Masłyk Jan

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna

Jan Masłyk

 Barska Beata

 Radna Gminy Jasienica Rosielna

Przewodnicząca Komisji budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Beata Barska

 Gerlach Marek

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Gerlach

 

 Śnieżek Krzysztof

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych

Krzysztof Śnieżek

 Cwynar Halina

 Radna Gminy Jasienica Rosielna

Halina Cwynar

 Krupa Roman

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Roman Krupa

 Krupa Dariusz

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Dariusz Krupa

 Kwiatkowski Adam

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Adam Kwiatkowski

 Lenart Jan

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Jan Lenart

 Masłyk Mariusz

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Mariusz Masłyk

 Mroczka Stefan

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Stefan Mroczka

 Owoc Mieczysław

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Mieczysław Owoc

 Radna Gminy Jasienica Rosielna Wołoszyn Justyna

 Radna Gminy Jasienica Rosielna

Justyna Wołoszyn

 

 

Składy Komisji Rady Gminy Jasienica Rosielna

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji: Gerlach Marek

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Barska Beata

Członek Komisji: Cwynar Halina

Członek Komisji: Śnieżek Krzysztof

Członek Komisji: Owoc Mieczysław

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy:

Przewodniczący Komisji: Barska Beata

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Gerlach Marek

Członek Komisji: Lenart Jan

Członek Komisji: Krupa Dariusz

Członek Komisji: Masłyk Jan

Członek Komisji: Mroczka Stefan

Członek Komisji: Szewczyk Edward

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji: Śnieżek Krzysztof

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Krupa Roman

Członek Komisji: Masłyk Mariusz

Członek Komisji: Kwiatkowski Adam

Członek Komisji: Wołoszyn Justyna

Członek Komisji: Cwynar Halina

Członek Komisji: Owoc Mieczysław