Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem

Kierownik: Stefan Krok

Adres: 36-221 Blizne 240

Tel: (013) 430 51 04, 695 762 231

Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00

 

Na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W PSZOK przyjmowane są odpady, które nie zostały sklasyfikowane do worków zbieranych przez firmy odbierające śmieci. Rodzaj zbieranych śmieci, zasady ich przyjmowania oraz informacje o godzinach pracy PSZOK znajduje się w Regulaminie.

 

zwik 1  zwik 2