Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej

Utworzono dnia 15.06.2021

Jasienica Rosielna, 15.06.2021 r.

 

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna raportu o stanie gminy za 2020 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

 

Na sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej, która odbędzie się w dniu
22 czerwca 2021 r., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, przedstawiony zostanie raport o stanie Gminy Jasienica Rosielna, który obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Jasienica Rosielna za 2020 rok.

Na sesji tej podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna absolutorium. Raport rozpatrywany będzie na tej sesji w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, głos mogą zabierać mieszkańcy Gminy Jasienica Rosielna. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada Gminy
w Jasienicy Rosielnej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy, przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej w godzinach pracy Urzędu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy
w Jasienicy Rosielnej - I piętro pokój nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

 

     Przewodniczący Rady Gminy

          Stanisław Pająk

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 3

W poprzednim tygodniu: 959

W tym miesiącu: 327

W poprzednim miesiącu: 4402

Wszystkich: 148942

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska