Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej

Utworzono dnia 07.06.2023

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna raportu o stanie gminy za 2022 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, przedstawiony zostanie raport o stanie Gminy Jasienica Rosielna, który obejmować będzie podsumowanie działalności Wójta Gminy Jasienica Rosielna za 2022 rok. Na sesji tej podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna absolutorium. Raport rozpatrywany będzie na tej sesji w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, głos mogą zabierać mieszkańcy Gminy Jasienica Rosielna. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Jasienica Rosielna wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy, przyjmowane będą do dnia 14 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej w godzinach pracy Urzędu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej - I piętro pokój nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Stanisław Pająk

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 651

W poprzednim tygodniu: 955

W tym miesiącu: 956

W poprzednim miesiącu: 4049

Wszystkich: 136464

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska