Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Ogłoszenie

Utworzono dnia 21.11.2023

Wójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że pracownicy Urzędu Gminy Jasienica Rosielna w miesiącach: listopad , grudzień 2023 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające cykliczny  wywóz nieczystości ciekłych przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz  transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z. 2023 r. poz 1469 z późn . zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę  posiadającego  zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych w/w umów powinny to uczynić bezzwłocznie.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny

ZAŁĄCZNIKI:

  • Plan kontroli
    Utworzono dnia 21.11.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 959

W tym miesiącu: 331

W poprzednim miesiącu: 4402

Wszystkich: 148946

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska