Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

"Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022 r.

Utworzono dnia 19.10.2021

W dniu 11 października 2021 r. ogłoszony został nabór wniosków do programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 13 43 060 05 lub 511 407 346 codziennie w godzinach pracy Ośrodka do dnia 21 października 2021 r.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 r.

W dniu 11 października 2022r. ogłoszony został nabór wniosków do programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program ma zapewniać wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do indywidualnych potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 13 43 060 05 lub 511 407 346 codziennie w godzinach pracy Ośrodka do dnia 21 października 2021 r.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 749

W poprzednim tygodniu: 742

W tym miesiącu: 424

W poprzednim miesiącu: 3009

Wszystkich: 40588

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska