Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

PILNE!!! INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Utworzono dnia 08.10.2021

 

W związku ze zbliżającą się zbiórką odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, odpadów ogólnobudowlanych itp., w dniach 09.10.2021 r. (Orzechówka, Wola Jasienicka), 16.10.2021 r. (Blizne) oraz 23.10.2021 r. (Jasienica Rosielna), Wójt Gminy Jasienica Rosielna przypomina o obowiązku  prawidłowego postępowania z odpadami jak również zwrócenie uwagi na  niewłaściwe postępowanie z odpadami np.:

  • zmieszania odpadów budowlanych z innymi odpadami,
  • pozostawiania odpadów niepodlegających zbiórce np. opony, odzież,
  • dewastacji sprzętu elektrycznego i  elektronicznego.

Podczas takich zbiórek dochodziło do dewastacji wystawionych odpadów, zwłaszcza sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez inne osoby lub  nieuprawnione podmioty, mające na celu  pozyskanie części  tych urządzeń. Podczas tych czynności z urządzeń wydostają się do środowiska substancje toksyczne.

Przypominamy, że jedynym podmiotem  uprawnionym do zbiórki tych odpadów jest Firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.,  która wykonuje powyższe czynności w imieniu Gminy Jasienica Rosielna. Pojazdy tego podmiotu są odpowiednio oznakowane.

Informuje się również, że do chwili odbioru odpadów przez Firmę FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. mieszkaniec jest odpowiedzialny za wystawiony przez siebie odpad. Szczególną uwagę należy zwracać by sprzęt elektryczny i elektroniczny w chwili odbioru przez w/w firmę był kompletny ponieważ firma nie odbierze takiego sprzętu a instalacja nie przyjmie go do utylizacji.

            Przypominamy również, że odpady budowlane stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w workach o pojemności 160 l dostępnych w punktach dystrybucji worków zlokalizowanych w danej miejscowości. W miarę możliwości prosimy o segregację odpadu na np. styropian, gruz, płytki itp.

            W przypadku zauważenia czynów dewastacji odpadów prosi się o poinformowanie POLICJI.

Lista odpadów które można oddać w ramach zbiórki jest dostępna na stronie https://jasienicarosielna.pl/gospodarka-odpadami/zasady-segregacji

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 629

W poprzednim tygodniu: 618

W tym miesiącu: 1423

W poprzednim miesiącu: 2790

Wszystkich: 35856

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska