Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Zalew

Zbiornik retencyjny w Bliznem powstał w 2001 roku. W jego skład wchodzi: 

- Staw Górny o powierzchni 2,8 ha, pojemności 36 tys. m3, średniej głębokości 1,3 m
- Staw Dolny o powierzchni 8,6 ha. pojemności 137 tys. m3, średniej głębokości 1,58 m

!!! UWAGA !!!

Opłatę za wędkowanie uiszcza się przelewem na wskazany w regulaminie numer bankowy lub bezgotówkowo za pomocą karty płatniczej w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna

 

REGULAMIN

korzystania ze zbiornika retencyjnego „Blizne” – Staw Górny

dla celów wędkarskich.

Łowisko czynne w każdy dzień tygodnia w godzinach od 5:00 do zachodu słońca.
Opłata za miesięczny okres wędkowania wynosi 25 zł brutto.
Opłata za 70 dniowy okres wędkowania wynosi 50 zł brutto.
Opłata za 110 dniowy okres wędkowania wynosi 75 zł brutto.
Opłata za okres od 01 kwietnia do 30 listopada wynosi 150 zł brutto.
Uczniowie, oraz studenci wnoszą opłaty:
a) za miesięczny okres wędkowania 13 zł brutto,
b) za 70 dniowy okres wędkowania 25 zł brutto,
c) za 110 dniowy okres wędkowania 38 zł brutto,
d) za okres wędkowania od 01 kwietnia do 30 listopada 75 zł brutto.
Opłata ucznia lub studenta jest ważna z legitymacją szkolną lub studencką.
Opłatę za wędkowanie uiszcza się w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna przed   rozpoczęciem wędkowania, lub na rachunek bankowy nr: 97 1020 4391 0000 6102 0199 0829.
9.   Z opłaty zwolnione są osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w wędkowaniu.
10.   W ramach w/w opłaty złowić i zabrać można: 2 karpie + 1 szt. dodatkowo innego gatunku ryb.
11.   Łowienie karasia, okonia, - bez ograniczeń.
Ilość wędzisk - zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).
Połów drapieżników (sum, szczupak) tylko na przynęty naturalne i żywca.
Na łowisku obowiązuje zakaz spiningowania.
Za zaśmiecanie łowiska, próby kradzieży i akty wandalizmu winni będą pozbawieni  

  możliwości ponownego wstępu.

Zbiornik jest udostępniany bezpłatnie dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których głównym przedmiotem działalności jest pomoc społeczna, przy zachowaniu pozostałych wymagań Regulaminu.
Podczas przebywania na terenie stawu należy stosować się do Regulaminu.
Kontroli przestrzegania w/w regulaminu może dokonywać upoważniona przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna osoba.

Zabrania się:

1. Wjeżdżania pojazdami na stanowiska do łowienia ryb (groble stawu).
2. Wędkowania pod lodem.
3. Wędkowania z łódki, pontonu.
4. Przekazywania złowionych ryb innym osobom znajdującym się na łowisku.
5. Patroszenia ryb na terenie stawu.
6. Palenia ognisk na grobli.
7. Spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym na grobli stawu.

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska