ZARZĄD GMINNY: 

Prezes – Urszula Brzuszek

Wiceprezes – Adolf Kuśnierczyk

Wiceprezes – Henryk Leśniak

Komendant Gminny – Leszek Zarych

Sekretarz – WiesławaWalczak

Skarbnik – Wiesław Pigoń

Członek Prezydium – Stanisław Śnieżek

Członek Zarządu – Marek Chęć

Członek Zarządu – Bogusław Kostka

Członek Zarządu – Mirosław Stanek

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Rosielnej

OSP Jasienica0   OSP Jasienica2

 

 

Zarząd OSP Jasienica Rosielna


Prezes – Chęć Marek

Wiceprezes – Brzuszek Urszula

Wiceprezes - Siwak Michał
Wiceprezes, Naczelnik – Preisner Piotr
Sekretarz – Szarek Mariusz
Skarbnik – Szewczyk Stanisław

 

 

Członkowie OSP Jasienica Rosielna

 

Brzuszek Urszula

Szarek Tadeusz

Śnieżek Krzysztof

Zieliński Henryk

Wrona Andrzej

Leśniak Stanisław

Gazda Roman

Leśniak Adolf

Kwolek Zbigniew

Cwynar Bogdan

Szarek Mariusz

Szewczyk Stanisław

Siwak Michał

Pawłowski Zygmunt

Zając Marian

Szarek Mateusz

Głogowski Bronisław

Głogowski Marcin

Szarek Marian

Zieliński Paweł

Chęć Marek

Głogowski Grzegorz

Gierlach Łukasz

Masłyk Dawid

Masłyk Daniel

Leśniak Tomasz

Preisner Piotr

Leśniak Krzysztof

Majcher Marek

Śnieżek Krzysztof

Szelast Piotr

Zając Krzysztof

Czopor Mariusz

Marcin Kwolek

Majcher Mateusz

Majcher Marek

Marcin Glazer

Sylwia Glazer

Natalia Śnieżek

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliznem

OSP Bliz 
 

 

 osp blizn1

 

Zarząd OSP Blizne


Prezes – Zarych Leszek

Wiceprezes, Naczelnik – Kostka Bogusław
Wiceprezes – Tarnawski Władysław
Wiceprezes, z-ca Naczelnika – Stanek Mirosław
Sekretarz – Skarbek Bartłomiej
Skarbnik – Stanek Zbigniew

Gospodarz - Zarych Kazimierz

Członek - Kwolek Marcin 

Członek - Wojtowicz Janusz

 

 

Członkowie OSP Blizne

 

Bąk Marcin

Bieda Dariusz

Biedka Bogdan

Biedka Marek

Boroń Krzysztof

Boroń Robert

Chęć Paweł

Cichoń Paweł

Cwynar Grzegorz

Cwynar Maciej

Cwynar Michał

Cwynar Piotr

Czerwiński Łukasz

Częczek Krzysztof

Ćwiąkała Marek

Data Sławomir

Dydek Andrzej

Frodyma Wojciech

Jarosz Bogumił

Jarosz Maciej

Jarosz Mateusz

Jarosz Rafał

Jarosz Robert

Jarosz Wiesław

Jaszczur Patryk

Kostka Bogusław

Kostka Stanisław

Koszela Stanisław

Kufel Ignacy

Kuliga Mieczysław

Kurcoń Michał

Kurcoń Sylwester

Kwieciński Łukasz

Kwolek Marcin

Lebda Paweł

Leśniak Andrzej

Niemiec Kazimierz

Nogaj Wojciech

Pająk Ignacy

Pająk Stanisław

Półchłopek Maciej

Półchłopek Wojciech

Prejsnar Łukasz

Skarbek Bartłomiej

Skarbek Bogdan

Skarbek Kamil

Skiba Tadeusz

Stanek Marek

Stanek Mirosław

Stanek Zbigniew

Strącel Stanisław

Szelast Andrzej

Szerszeń Jan

Szerszeń Krzysztof

Sznajder Stanisław

Strącel Daniel

Tarnawski Władysław

Tomaszek Marek

Wątróbski Wojciech

Wojtowicz Janusz

Zabawski Adrian

Zarych Kazimierz

Zarych Krystian

Zarych Leszek

Zawidlak Jakub

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzechówce

PICT0098 

 

 

Zarząd OSP Orzechówka


Prezes – Henryk Leśniak
Naczelnik – Adolf Kuśnierczyk
Wiceprezes, z-ca Naczelnika – Andrzej Wilusz
Wiceprezes, Gospodarz – Kazimierz Leśniak
Sekretarz – Kazimierz Folta
Skarbnik – Adam Cwynar

Członek - Jacek Kuśnierczyk

 

 

Członkowie OSP Orzechówka

 

Cwynar Ignacy
Ryczaj Dominik
Błaż Kazimierz
Cwynar Stanisław
Masłyk Stanisław
Biedka Adam
Masłyk Tadeusz
Szuba Romuald
Majcher Mieczysław
Leśniak Marek
Błaż Krzysztof
Preisner Adam
Śnieżek Stefan
Chrobak Dariusz
Chrobak Krzysztof
Błaż Adam
Cwynar Ryszard
Szuba Dariusz
Biedka Krzysztof
Folta Mariusz
Folta Romuald
Kondoł Andrzej

Remiec Krzysztof

Długosz Adam

Kuśnierczyk Jacek
Śnieżek Adam
Mrozek Rafał
Kuśnierczyk Marcin
Gierlach Łukasz
Długosz Piotr
Preisner Dawid
Preisner Tomasz
Cwynar Damian
Masłyk Tomasz
Majcher Daniel
Chrobak Krystian
Śnieżek Robert
Leśniak Sebastian
Kuśnierczyk Maciej
Śnieżek Łukasz
Walczak Patryk
Wilusz Wojciech
Mrozek Mariusz
Wilusz Grzegorz
Płonka Mateusz
Preisner Wojciech
Boroń Daniel
Śnieżek Arkadiusz

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jasienickiej

Straz Wola

 

Zarząd OSP Wola Jasienicka


Prezes – Śnieżek Stanisław
Wiceprezes, Naczelnik – Śnieżek Bogdan
  Z-ca Naczelnika – Gargasz Marek
Sekretarz – Krupa Dariusz
Skarbnik – Pigoń Wiesław

Gospodarz - Walczak Roman

 

 

Członkowie OSP Wola Jasienicka

 

Bober Stanisław

Gargasz Marek

Gargasz Roman

Gerlach Bartosz

Gerlach Marek

Hunia Jan

Kobiałka Grzegorz

Krupa Dariusz

Lenart Jan

Leśniak Stanisław

Mnich Zbigniew

Pigoń Wiesław

Płonka Mateusz

Śnieżek Andrzej

Śnieżek Bogusław

Śnieżek Dawid

Śnieżek Stanisław

Śnieżek Wojciech

Walczak Dawid

Walczak Krzysztof

 

Walczak Roman

Wojtanowski Jan