Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Projekty

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, Gmina Jasienica Rosielna uzyskała dofinansowanie ze środków  budżetu Państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2570/3;  2567/2  Jasienica Rosielna- Wilkówka w km od 0+120 do 0+240 w m. Jasienica Rosielna”.

Kwota dofinansowania:  44 589,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 59 606,00 zł

W ramach przebudowy została wykonana droga o nawierzchni bitumicznej długości 120 mb.


W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, Gmina Jasienica Rosielna uzyskała dofinansowanie ze środków  budżetu Państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi  gminnej Nr 115 814R Blizne- Jasionka- Jasienica Rosielna w km od 0+900 do 1+600 w m. Jasienica Rosielna”.

Kwota dofinansowania:  216 155,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 283 404,00 zł

W ramach przebudowy została wykonana droga o nawierzchni bitumicznej długości 700 mb.


W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Jasienica Rosielna uzyskała dofinansowanie ze środków  budżetu Państwa na realizację zadania pn.: „ Przebudowa drogi dz. nr ewid. 606 Jasienica Rosielna- Zastawie I w km od 0+400 do 0+590 w m. Jasienica Rosielna”.

Kwota dofinansowania:  52 271,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 76 077,00 zł

W ramach przebudowy została wykonana droga o nawierzchni bitumicznej długości 80  mb oraz nawierzchni utwardzonej z kruszyw łamanych długości 110 mb.

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska