Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Referaty

Wójt Gminy Urszula Brzuszek pokój nr 11

Tel: (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48

 

Sekretarz Gminy Anna Fic pokój nr 12

Tel: (13) 430 60 33, wew. 32

 

Skarbnik Gminy Michał Siwak: pokój nr 16

Tel: (13) 430 60 33, wew. 47

 

Sekretariat: pokój nr 13

Tel: (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Tel. (13) 430 60 33, wew. 42, 62, 63

Kierownik Iwona Frydrych: pokój nr 18 (wew. 63)

 

Gospodarka Odpadami: pokój nr 18 (wew. 42 i 63)

Ewidencja Działalności Gospodarczej: pokój nr 18 (wew. 42)

Zezwolenia na Sprzedaż Napojów Alkoholowych: pokój nr 18 (wew. 42)

Podatki, Opłaty Lokalne, Kasa: pokój nr 4 (wew. 62)

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Tel. (13) 430 60 33, wew. 41, 46, 39

Kierownik Jolanta Janiszkiewicz: pokój nr 6 (wew.41)

 

Ewidencja ludności, Dowody Osobiste: pokój nr 5 (wew. 46)

Zarządzanie kryzysowe: pokój nr 5 (wew. 39)

Sprawy Obronne i Obrona Cywilna: pokój nr 5 (wew. 39)

Urząd Stanu Cywilnego: pokój nr 6 (wew. 41)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Jolanta Janiszkiewicz pokój nr 6 (wew.41)

 

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

Tel. (13) 430 60 33, wew. 44, 45, 54, 64

Kierownik Renata Błaż: pokój nr 8 (wew. 45)

 

Budownictwo: pokój nr 9 (wew. 54)

Ochrona środowiska, Wynajem Lokali: pokój nr 8 (wew. 44)

Inwestycje, Utrzymanie Dróg i Mostów: pokój nr 7 (wew. 64)

Oświetlenie Uliczne, Numeracja Budynków: pokój nr 7 (wew. 64)

Podział i Rozgraniczenia Nieruchomości: pokój nr 8 (wew. 45)

 

BIURO FUNDUSZY POMOCOWYCH

Tel. (13) 430 60 33, wew. 37,  53

Pozyskiwanie i Rozliczanie Dotacji Zewnętrznych: pokój nr 8  (wew. 37, 53)

Zamówienia Publiczne: pokój nr 8 (wew. 37, 53)

 

REFERAT ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNY

Tel. (13) 430 60 33, wew. 35, 40

 

Kierownik Anna Augustyn-Masłyk: pokój nr 10 (wew. 40)

Obsługa Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej: pokój nr 10 (wew. 35)

Promocja gminy: pokój nr 10 (wew. 40)

 

REFERAT BUDŻETU, FINANSÓW I OŚWIATY

Tel. (13) 430 60 33, wew. 36, 47

Kierownik Michał Siwak: pokój nr 16 (wew. 47)

 

Księgowość, Płace, Wystawianie Faktur: pokój nr 17 (wew. 36)

Kadry, Płace: pokój nr 15 (wew. 58, 51)

Arkusze orgnizacyjne: pokój nr 15 (wew. 58, 51)

 

Radca Prawny: pokój nr 14 (wew. 52)

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska