Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

KONTAKT

Gmina  Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna 240

NIP: 686 15 76 360

 

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej

36-220 Jasienica Rosielna 240


Tel. (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48

 

Konto bankowe: PKO Bank Polski nr konta 97 1020 4391 0000 6102 0199 0829

 

E-mail: urzad@jasienicarosielna.pl

Skrytka odbiorcza ePUAP: potqt3700l/skrytka

Strona internetowa: http://jasienicarosielna.pl

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej:

Poniedziałek, wtorek, środa: 7:15 – 15:15

Czwartek:  7:15 - 16:15

Piątek: 7:15 - 14:15

 

Wpłaty przyjmowane są tylko w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej w pokoju nr 4, w godzinach:

Poniedziałek, wtorek, środa: 7:15 – 15:00

Czwartek: 7:15 - 16:00

Piątek: 7:15 - 14:00

 

Sekretarz Gminy Anna Fic: pokój nr 12

Tel: (13) 430 60 33, wew. 32

 

Skarbnik Gminy Michał Siwak: pokój nr 16

Tel: (13) 430 60 33, wew. 47

 

Sekretariat: pokój nr 13

Tel: (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Tel. (13) 430 60 33, wew. 42, 62, 63

Kierownik Iwona Frydrych: pokój nr 18 (wew. 63)

Gospodarka Odpadami: pokój nr 18 (wew. 42 i 62)

Ewidencja Działalności Gospodarczej: pokój nr 18 (wew. 42)

Zezwolenia na Sprzedaż Napojów Alkoholowych: pokój nr 18 (wew.42)

Podatki, Opłaty Lokalne: pokój nr 4 (wew. 62)

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Tel. (13) 430 60 33, wew. 46, 41

Kierownik Jolanta Janiszkiewicz: pokój nr 6 (wew.41)

Ewidencja ludności, Dowody Osobiste: pokój nr 5 (wew. 46)

Zarządzanie kryzysowe: pokój nr 5 (wew. 39)

Sprawy Obronne i Obrona Cywilna: pokój nr 5 (wew. 39)

Urząd Stanu Cywilnego: pokój nr 6 (wew. 41)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Jolanta Janiszkiewicz: pokój nr 6 (wew.41)

 

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

Tel. (13) 430 60 33, wew. 37, 44, 45, 53, 54, 64

Kierownik Renata Błaż: pokój nr 8 (wew. 45)

Budownictwo: pokój nr 9 (wew. 54)

Ochrona środowiska, Wynajem Lokali: pokój nr 8 (wew.44)

Inwestycje, Utrzymanie Dróg i Mostów: pokój nr 7 (wew. 64)

Oświetlenie Uliczne, Numeracja Budynków: pokój nr 7 (wew. 64)

Podział i Rozgraniczenia Nieruchomości: pokój nr 8 (wew. 45)

 

BIURO FUNDUSZY POMOCOWYCH

Tel. (13) 430 60 33, wew. 37, 53

Pozyskiwanie i Rozliczanie Dotacji Zewnętrznych: pokój nr 8  (wew. 37, 53)

Zamówienia Publiczne: pokój nr 8 (wew. 37, 53)

 

REFERAT ORGANIZACYJNO ADMINISTRACYJNY

Tel. (13) 430 60 33, wew.35, 40

Kierownik Anna Augustyn-Masłyk: pokój nr 10 (wew.40)

Obsługa Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej: pokój nr 10 (wew.35)

Promocja gminy: pokój nr 10 (wew. 40)

 

REFERAT BUDŻETU, FINANSÓW I OŚWIATY

Tel. (13) 430 60 33, wew. 36, 47

Kierownik Michał Siwak: pokój nr 16 (wew. 47)

Księgowość, Płace, Wystawianie Faktur: pokój nr 17 (wew. 36)

Kadry, Płace: pokój nr 15 (wew. 58, 51)

Arkusze organizacyjne: pokój nr 15 (wew. 58, 51)

 

Radca Prawny: pokój nr 14 (wew. 52)

 

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska