Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Położenie

Gmina Jasienica Rosielna jest położona w regionie Pogórza Środkowobeskidzkiego, w subregionie zwanym Pogórze Dynowskie; w południowej części województwa podkarpackiego i w północno-wschodniej części powiatu brzozowskiego. Gmina od północy graniczy z gminą Domaradz, od wschodu z gminą Brzozów, od południa z gminą Haczów, a od zachodu z gminą Korczyna.  Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, gdyż około 95% obszaru gminy jest terenem falistym o krajobrazie wyżyn i pogórzy krzemianowych. 

Powierzchnia gminy ogółem wynosi 5755 ha. Występują w niej trzy rodzaje rzeźby: pas ciągnący się środkiem obszaru gminy wzdłuż doliny rzeki Stobnicy posiada rzeźbę płaskorówninną, charakteryzującą się fragmentami niskofalistymi i niskopagórkowatymi, o wysokościach względnych od 3 do 20 m z przewagą nachyleń od 2 do 60o. Pas terenu przyległy od zachodu do doliny Stobnicy charakteryzuje się falistą i pagórkowatą rzeźbą terenu z fragmentami niskofalistymi i niskopagórkowatymi o wysokościach względnych od 20 - 50 m z przewagą nachyleń od 4 do 8o. Zaś na krańcach wschodnich i zachodnich gminy, obejmujących zachodnią część Woli Jasienickiej oraz wschodnią część Bliznego, spotykamy obszar o rzeźbie wzgórzowej z fragmentami wysokopagórkowatej o wysokościach względnych 35 - 100 m z przewagą nachyleń stoków od 8 do 15o.

Od zachodu i południa gmina otoczona jest wałem wzgórz wchodzących w skład pasma Suchej Góry (wys. 591m). Od wschodu obszar ten ogrodzony jest pasmem wzniesień wzdłuż doliny Stobnicy ciągnących się od Domaradza w kierunku południowego wschodu w stronę doliny Sanu z kulminacją na górze Św. Michała nad centrum Bliznego. Najwyższe wzniesienie na terenie gminy znajduje się w Woli Jasienickiej jest to góra Połom posiadająca  wysokość 455 m n.p.m. 

Zajmująca północno-wschodnią część powiatu brzozowskiego Jasienica Rosielnajest gminą o dobrze rozwiniętej komunikacji i infrastrukturze komunalnej. Przez jej teren przebiegają ważne drogi przelotowe: do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku oraz w Bieszczady. Nie ma tu większych zakładów przemysłowych, lecz dominującą rolę odgrywa rolnictwo oraz związane z nim drobne przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowe.  

Gmina Jasienica Rosielna to gmina o czystym środowisku, pięknym krajobrazie, wspaniałych bogato wyposażonych obiektach zabytkowych, wypoczynkowych i sportowych. Jest ona niewątpliwie jednym z najbardziej malowniczych zakątków Pogórza Dynowskiego.

Zdjęcie 1 Widok gminy z lotu ptaka

 

 

 

Zdjęcie 2 Widok gminy z lotu ptaka

Zdjęcie 3 Widok gminy z lotu ptaka

Zdjęcie 4 Widok gminy z lotu ptaka

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska