Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.jasienicarosielna.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2020 r.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści:

- Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).

- Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

- Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego - mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

- Filmy udostępnione na stronie nie posiadają napisów oraz  tłumaczeń migowych.

- Pewne treści opublikowane na stronie (informacje w postaci artykułów, załączniki, zdjęcia, grafiki) mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 19.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 29.03.2021 r.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Karolina Szwerc. Możesz skontaktować się mailowo – kszwerc@jasienicarosielna.pl lub telefonicznie – 13 43 06 033, wew. 35.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

W przypadku gdy klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, powinien skierować się do wejścia głównego (wyposażonego w podjazd ułatwiający wejście do budynku) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, następnie windą kierować się na I piętro i udać się przewiązką do budynku urzędu.

Klient niepełnosprawny powinien skierować się do Referatu Organizacyjno- Administracyjnego Urzędu znajdującego się w pok. nr 10.

Pracownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego, po zdefiniowaniu potrzeby klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.

Merytorycznie właściwą obsługę klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych, klientów
z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Informacje dodatkowe:

Przy budynkach Urzędu Gminy oraz  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej  wydzielone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Korytarze budynków dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.

Toaleta znajdująca się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki nie posiadają głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

Zgłoszenia dokonać można:

e-mailem na adres : urzad@jasienicarosielna.pl

tel.: 134306033

 

Drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Jasienica Rosielna,

36-220 Jasienica Rosielna 240

 

KOORDYNATOR DS DOSTĘPNOŚCI: Anna Augustyn-  Masłyk, Kierownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska