Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.jasienicarosielna.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.05.2020 r.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści:

- Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu).

- Załączniki dokumentów w postaci pdf, jpg (mapy, wykresy, zdjęcia itp.) nie są dostępne cyfrowo.

- Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

- Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

- Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 26.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Karolina Szwerc. Możesz skontaktować się mailowo – kszwerc@jasienicarosielna.pl lub telefonicznie – 13 43 06 033, wew. 35.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

W przypadku gdy klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, powinien skierować się do wejścia głównego (wyposażonego w podjazd ułatwiający wejście do budynku) Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej do holu znajdującym się na parterze. Następnie Biuro Obsługi Klienta po zdefiniowaniu potrzeby klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.

Po załatwieniu sprawy, pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych, klientów
z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Informacje dodatkowe:

Przy budynkach Urzędu Gminy oraz  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej  wydzielone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Korytarze budynków dostosowane są do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich.

Toaleta znajdująca się na parterze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki nie posiadają głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym urząd 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w urzędzie.

 

Zgłoszenia dokonać można:

e-mailem na adres : urzad@jasienicarosielna.pl

tel.: 134306033

Drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Jasienica Rosielna,

36-220 Jasienica Rosielna 240

KOORDYNATOR DS DOSTĘPNOŚCI: Anna Augustyn-  Masłyk, Kierownik Referatu Organizacyjno- Administracyjnego w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska

Obrona cywilna