Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Statystyki

Statystyki Gminy Jasienica Rosielna

Powierzchnia ogólna: 5 755 ha, w tym:

użytki rolne: 3 577 ha
lasy: 1 611 ha
pozostałe: 567 ha

 

Liczba mieszkańców (pobyt stały – stan na 31.12.2022 r.) Gminy Jasienica Rosielna: 7786

Blizne: 3426

Jasienica Rosielna: 2213

Orzechówka: 1483

Wola Jasienicka: 664

 

Oczyszczalnie ścieków: 1 (Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem)

Kanalizacja sanitarna: 98,9 km (Liczba przyłączy: 1482)

Sieć wodociągowa: 50,07 km (Liczba przyłączy: 737)

Sieć gazowa: 112,9 km (Liczba przyłączy: 1479)

 

Dane statystyczne Jasienica Rosielna:

Powierzchnia w ha : 1220,32

% udział w pow. Gminy: 21,4

Liczba mieszkańców: 2 213

 

Dane statystyczne Blizne:

Powierzchnia w ha : 2247,05

% udział w pow. Gminy: 39,3

Liczba mieszkańców: 3 426

 

Dane statystyczne Orzechówka:

Powierzchnia w ha : 1361,53

% udział w pow. Gminy: 23,9

Liczba mieszkańców: 1 483

 

Dane statystyczne Wola Jasienicka:

Powierzchnia w ha : 880,42

% udział w pow. Gminy: 15,4

Liczba mieszkańców: 664

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska