Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Statystyki

Statystyki Gminy Jasienica Rosielna (stan na 31.12.2019 r.)  

Powierzchnia ogólna: 5 755 ha, w tym:

użytki rolne: 3 577 ha
lasy: 1 611 ha
pozostałe: 567 ha

 

Liczba mieszkańców (pobyt stały) Gminy Jasienica Rosielna: 7 852 osób

Jasienica Rosielna: 2 250 osób
Blizne: 3 418 osób
Orzechówka: 1 495 osób
Wola Jasienicka: 689 osób

 

Oczyszczalnie ścieków: 1 (Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem)

Kanalizacja sanitarna: 98,9 km (Liczba przyłączy: 1482)

Sieć wodociągowa: 50,07 km (Liczba przyłączy: 737)

Sieć gazowa: 112,9 km (Liczba przyłączy: 1479)

 

Dane statystyczne Jasienica Rosielna:

Powierzchnia w ha : 1220,32

% udział w pow. Gminy: 21,4

Liczba mieszkańców: 2 262

 

Dane statystyczne Blizne:

Powierzchnia w ha : 2247,05

% udział w pow. Gminy: 39,3

Liczba mieszkańców: 3 340

 

Dane statystyczne Orzechówka:

Powierzchnia w ha : 1361,53

% udział w pow. Gminy: 23,9

Liczba mieszkańców: 1 501

 

Dane statystyczne Wola Jasienicka:

Powierzchnia w ha : 880,42

% udział w pow. Gminy: 15,4

Liczba mieszkańców: 700

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burz

Ostrzeżenia meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

System monitoringu i ostrzegania przeciwpowodziowego

Instytut Ochrony Środowiska