Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna

Stanisław Pająk

Zdjęcie przewodniczący rady gminy Stanisław Pająk

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna 

Edward Szewczyk

Zdjęcie wiceprzewodniczący rady gminy Edward Szewczyk

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna

Jan Masłyk

Zdjęcie wiceprzewodniczący rady gminy Jan Masłyk

 

Radna Gminy Jasienica Rosielna

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Beata Barska

Zdjęcie Radna rady Gminy Beata Barska

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej

Marek Gerlach

Zdjęcie radny rady gminy Marek Gerlach

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Krzysztof Śnieżek

Zdjęcie radny rady gminy Krzysztof Śnieżek

 

 Radna Gminy Jasienica Rosielna

Halina Cwynar

Zdjęcie radna rady gminy Halina Cwynar

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Roman Krupa

Zdjęcie radny rady gminy Roman Krupa

 

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Dariusz Krupa

Zdjęcie radny rady gminy Dariusz Krupa

 

 Radny Gminy Jasienica Rosielna

Adam Kwiatkowski

Zdjęcie radny rady gminy Adam Kwiatkowski

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Jan Lenart

Zdjęcie radny rady gminy Jan Lenart

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Mariusz Masłyk

Zdjęcie radny rady gminy Mariusz Masłyk

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Stefan Mroczka

Zdjęcie radny rady gminy Stefan Mroczka

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Mieczysław Owoc

Zdjęcie radny rady gminy Mieczysław Owoc

 

Radna Gminy Jasienica Rosielna

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

w Jasienicy Rosielnej

Justyna Wołoszyn

Zdjęcie radna rady gminy Justyna Wołoszyn

 

Składy Komisji Rady Gminy Jasienica Rosielna

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej:

Przewodniczący Komisji: Gerlach Marek

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Barska Beata

Członek Komisji: Cwynar Halina

Członek Komisji: Śnieżek Krzysztof

Członek Komisji: Owoc Mieczysław

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy:

Przewodniczący Komisji: Barska Beata

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Gerlach Marek

Członek Komisji: Lenart Jan

Członek Komisji: Krupa Dariusz

Członek Komisji: Masłyk Jan

Członek Komisji: Mroczka Stefan

Członek Komisji: Szewczyk Edward

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:

Przewodniczący Komisji: Krupa Roman

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Śnieżek Krzysztof

Członek Komisji: Masłyk Mariusz

Członek Komisji: Kwiatkowski Adam

Członek Komisji: Wołoszyn Justyna

Członek Komisji: Cwynar Halina

Członek Komisji: Owoc Mieczysław

 

Komisja Skarg, Wniosków i petycji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej:

Przewodnicząca Komisji: Wołoszyn Justyna

Z-ca Przewodniczącego: Masłyk Mariusz

Członek Komisji: Krupa Roman

Członek Komisji: Krupa Dariusz

Członek Komisji: Kwiatkowski Adam

 

 

 

 

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska