Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Wola Jasienicka

Wola Jasienicka

Jest to jedna z niewielkich, malowniczo położonych miejscowości w kotlinie śródgórskiej, na zachód od Jasienicy Rosielnej. Informacje o tej miejscowości po raz pierwszy pojawiły się w  1460 roku określając ją wówczas jako „Nowa Jasienica” lub „Jasienicka Wola”. Przed wielu laty wieś była małą osadą, którą zamieszkiwali Rusini bądź Ukraińcy. Epidemia cholery wyludniła całkowicie osadę, jednak z biegiem lat do wyludnionej wsi zaczęli przybywać rodziny, które znajdowały dach nad głowa i warunki do życia. Ziemie na której mieszkali osadnicy, należały do Jaśnie Pana, mieszkającego w sąsiedztwie wsi Jasienica Rosielna. Mieszkańcy osady zwrócili się do właściciela tych ziem z prośba by pozwolił im zamieszkać i uprawiać te tereny. Tak więc „z woli Jaśnie Pana” powstała wieś Wola Jasienicka – w nazwie upamiętniająca wolę ofiarodawcy.

Wola Jasienicka jest małą miejscowością położoną w województwie podkarpackim, powiecie brzozowskim i gminie Jasienica Rosielna, która od północy graniczy z Domaradzem i Lutczą, gdzie granicą między miejscowościami jest lasem. Zachodnia granica z Krasną i Czarnorzekami to również granica leśna. Zaś z Wolą Komborską graniczymy od południowego zachodu.

Charakterystyczną cechą krajobrazu dla całego Pogórza, a tym samym i dla Woli Jasienickiej są równoległe, regularne fałdy, zbudowane z piaskowców i łupków kredowych pochodzących z dolnego trzeciorzędu. Wieś ta leży w dolinie krętego potoku, wpadającego do Stobnicy. Od zachodu dolina zamknięta jest pasmem wzgórza porośniętego lasem. Dużą rolę w procesie modelowania krajobrazu mają także wody powierzchniowe. Płynące potoki i strumienie wpłynęły również na charakterystyczną topografię terenu. Z gór i wzniesień otaczających wioskę wypływają liczne potoki, szczególnie rwące w okresach silnych opadów deszczu, które wpływają do potoku Rosielna. Bierze on swój początek u podnóży Suchej Góry (585 m n. p. m.), przepływa przez Wolę Jasienicką, Jasienicę Rosielną, by w Bliznem wpaść do Stopnicy.

Wola Jasienicka należała, i do tej pory należy, do parafii w Jasienicy Rosielnej. Już przed II wojną światową myślano o budowie własnego kościoła, jednak niezamożność mieszkańców oraz trudności ze strony władz utrudniały te plany. W latach 70 XX wieku na nowo powrócono do idei budowy kościoła w Woli Jasienickiej. Kościół nosi miano pierwszego, zbudowanego od początku do końca w trudnym okresie powojennym na terenie powiatu brzozowskiego. Historia jego budowy jest bardzo długa. Rozpoczyna się ona od powziętej przez ówczesnego proboszcza Jasienicy Rosielnej - śp. ks. Henryka Osikę decyzji o jego budowie a następnie 14 listopada 1971 r. ks. Tadeusz Ozga, wikariusz jasienicki, poświęcił jeszcze nie ukończony kościół i odprawił tam pierwszą w historii wsi Mszę św., w obecności około 1500 osób. Mimo różnorodnych przeszkód, kościół jednak stanął choć jeszcze nie w zaplanowanym kształcie w 1972 roku. Budynek był nadal jednak obiektem prowizorycznym, który został wyłączony z funkcjonowania poprzez budowę nowego kościoła.

Zdjęcie nowego kościola w Woli Jasienickiej

Pomysł o budowie nowego kościoła w Woli Jasienickiej zrodził się w 1990 roku w wyniku ogólnej dyskusji aktywu tutejszej wsi. Długo trwał podział na zwolenników rozbudowy istniejącego kościoła i zwolenników budowy nowego obiektu sakralnego. Zaistniała potrzeba utworzenia Komitetu Budowy, który w sposób już zorganizowany przystąpił do realizacji zadania. Zakupiona został działka o powierzchni 0,16 ha bardziej przestronna i otwarta. Wiosną, 1998 roku przystąpiono do wykonania wykopów pod fundamenty nowej świątyni. Mieszkańcy ochoczo przychodzili do pomocy przy pracach ziemnych, a następnie brali udział w pracach betoniarskich i wznoszeniu murów. Świątynia cieszy oczy nie tylko mieszkańców wsi, ale i przyjezdnych, którzy odwiedzają Wolę Jasienicką. Na wzniesienie świątyni otrzymano środki ze sprzedaży drzewa bukowego pozyskanego na ten cel z lasu mienia wiejskiego, na podstawie uchwały mieszkańców wsi, jak również z ofiar wiernych mieszkających na tym terenie i częściowo innych miejscowości, a nawet kilku osób z zagranicy. Wyłącznie z ofiar wiernych zakupione zostały trzy dzwony oraz sygnaturka, które zostały wykonane w odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu. Obecnie mieszkańcy wioski mają w pobliżu swoich domów upragniony kościół, który służy im i ich dzieciom po dzień dzisiejszy.Z dostępnych źródeł wynika, że początki szkolnictwa w Woli Jasienickiej sięgają końca XIX wieku, trudno jednak ustalić dokładnie datę wybudowania pierwszej drewnianej szkółki z jedną izbą lekcyjną. W 1935 r. mieszkańcy dobudowali do niej część murowaną z dwoma klasami, gdzie dwóch nauczycieli nauczało w zakresie IV klasy. Wybuch II wojny światowej spowodował zamknięcie szkoły, ponownie uruchomiono ją w 1940r. Stopniowo szkoła rozszerzała zakres nauczania, aż w roku szkolnym 1950/51 stała się pełną szkołą podstawową. Konieczny był remont szkoły, który rozpoczął się 1 lipca 1952 a skończył w sierpniu 1953. Szkoła stała się filialną i podległą szkole zbiorczej w Jasienicy Rosielnej. Wobec wzrastającej liczby dzieci oraz pogarszającego się stanu technicznego i sanitarnego zaistniała potrzeba kapitalnego remontu lub budowy nowej szkoły. Wówczas wyremontowano budynek Domu Gromadzkiego z przystosowaniem pomieszczeń na izby lekcyjne. Od roku 1982/83 nauka odbywała się w pomieszczeniach zastępczych. Mury starej szkoły wyburzono do fundamentów i na jej gruzach powstała nowa, duża i piętrowa szkoła, którą uroczyście otworzono. Szkołę oddano do użytku w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 1985/86 i jest to obecny budynek oświatowy w Woli Jasienickiej.

Zdjęcie szkoły podstawowej w Woli Jasienickiej

Zegar

Imieniny

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska