Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gmina Jasienica Rosielna

Unia Europejska

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasienica Rosielna

Utworzono dnia 25.08.2022

— termin składania wniosków na rok szkolny 2022/2023 - od 1 września

Informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jasienica Rosielna na rok szkolny 2022/2023 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienica Rosielna pok. Nr 102

  • od 1 września 2022r. do 15 września 2022r.
  • w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października 2022r.
  • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2022 — do dnia 15 lutego 2023r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub nastąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600,00zł.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (tj. za m-c sierpień 2022r.)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienica Rosielnej - numer telefonu 13 43 06 005 lub 511 407 515.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 3

W poprzednim tygodniu: 959

W tym miesiącu: 327

W poprzednim miesiącu: 4402

Wszystkich: 148942

Linki

Detektor burzy

Ostrzeżenie meteorologiczne

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Monitoring rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Instytut Ochrony Środowiska